Ekspertpank

Iga ettevõtja, kellel on oma nimel fiskaalraamatukogu, võitleb teiste probleemidega iga päev, mida need toidud võivad luua. Sarnaselt kõigile elektroonilistele seadmetele ei ole kassaaparaadid vabad ja mõnikord rikkuvad. Mitte kõik ettevõtete omanikud ei tea, et mis tahes elemendis, milles dokumente mängitakse kassaaparaadi abil, peaks neil olema teine seade - loomulikult selle täiusliku ebaõnnestumise eest.

Kankusta DuoKankusta Duo Efektiivne viis efektiivseks salenemise raviks

Varukoopia EZZAB kasseti puudumine toodete või teenuste edasisel müümisel võib tuua kaasa maksuhalduri trahvide määramise, kuna see takistab müügikirja purunemist põhiseadme rikke korral. Kassaseadmega kooskõlas olevad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Selles tekstis ei ole mitte ainult kõik seadme parandused sisestatud, vaid on ka andmeid kassa fiskalisatsiooni või selle mõtete muutmise kohta. Teenuse sissepääs peab olema ka unikaalne number, mille maksuhaldur andis kassale, ettevõtte nime ja selle koha aadressi, kus sularaha võetakse. Kõik need andmed kehtivad maksukontrollide edukuses. Igasugune pöördumine kassaaparaadi mõttes, samuti selle parandamine jõuab spetsialiseeritud teenuse ülesannetesse, mida iga sularahaautomaati kasutav ettevõtja peaks allkirjastatud lepingust meelde tuletama. Veelgi enam - peate maksuhaldurile teatama kassapidaja muutustest. Müük kassaaparaatides peaks toimuma pideva protseduuri käigus ning kassaaparaadi mälu täitmisel on teil vaja teisele mälu vahetada, samal ajal mälumäluga. Lugege oma elukoha kassaaparaadi mälu - ka selle muutusena, vaid ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks soovib see töö lõpetada maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimise järel koostatakse asjakohane protokoll, mille koopia saadetakse maksuhaldurile ja jäetakse ettevõtjale. Ta peab seda aruannet koos teiste kassasüsteemiga seotud dokumentidega hoidma - tema puudumine võib viia karistuse määramise poole.