Fuusikalised tegurid tolm

https://termi-seran.eu/ee/ TermiseranTermiseran - Vabanege kõhukinnisusest ja hoolitsege lameda kõhu eest!

Ettevõttes, kus on tolmu, vedelikke, gaase või tuleohtlikke aure ja kus pole määratletud tsoone, mis võiksid põhjustada plahvatusohu, tuleks viivitamatult koostada terviklik dokument, mida nimetatakse plahvatusohu hindamiseks.Plahvatusohtlike piirkondade kindlaksmääramine peaks olema tööandja kohustus.

Lisaks lõike 37 põhimõttel. 1. Riigi- ja hooldusministri 7. juuni 2010. aasta määrus ehitiste ja muude hoonete, muude ehituskonstruktsioonide ja alade tulekaitse kohta (seaduste väljaanne 10.109.719. ümbritsevad alad, kus toodetakse, ladustatakse, hoiustatakse tuleohtlikke materjale või palju muud, kus võivad esineda segud, mis võivad põhjustada plahvatuse, plahvatusohu hindamine lükatakse edasi.Praeguses hinnangus on hädavajalik nimetada ruumid, mis võivad olla plahvatusohtlikud. Korterites ja välistingimustes tuleb määrata sobivad plahvatusohtlikud alad. Tuleks välja töötada graafiline dokumentatsioon, mis sisaldab klassifikatsiooni ja plahvatuse põhjustavaid tegureid.

Plahvatusohu hindamine tuleks kehtestada vastavalt kohaldatavatele Euroopa standarditele, sealhulgas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja plahvatuse kaitse.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Plahvatusohtlik keskkond - Kosmose klassifikatsioon - Gaasi plahvatusohtlik keskkond.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Plahvatusohtlik keskkond.Ruumi klassifikatsioon. Kergestisüttivat tolmu sisaldavad atmosfäärid,• Tehniline standard ST-IIG-0401: 2010 "Gaasivõrgud. Plahvatusohtlike tsoonide arvamus ja andmine.• PN-EN 6079-10-14 "Plahvatusohtlik keskkond - elektripaigaldiste projekteerimine, valik ja montaaž"• PN-EN 60079-20-1 "Plahvatusohtlik keskkond - Alkoholide ja aurude klassifitseerimise materiaalsed omadused - Küsimusmeetodid ja tabeli andmed"• PN-EN 50272-3: 2007 "Nõuded usaldus- ja lisaakude lisamisele..