Kas kindla maksumaaraga pollumajandustootja voib kaibemaksu maha arvata

Kohustust pidada raamatupidamisarvestust elektroonilise seadme kaudu finantseerimisasutuse seisukohast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vältel kasutavad kõik ettevõtjad, kes korraldavad majanduslikku kampaaniat ning pakuvad meie tegelikku ja abi üksustele, kellel puudub registreeritud finantstegevus, ka kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Raudteed maksusummades esitatakse järk-järgult.

Kahe neljateistkümnenda aasta jooksul tühistas seadusandja ettevõtjate õiguskaitsevahendid kohustusest pidada elektroonilisi dokumente üksustest, mille hulgas ta märkis ka määruste raskeid rikkumisi. Nende rikkumiste eesmärk oli alahinnata kampaania tegelikku käivet nii, et see sobiks kokku kahekümne tuhande käibe piiriga, mille edukuse tõttu ei teostatud kohustust pidada kaupade ja abi arvestust postiregistri kaudu ja maksta laekumisi selle kaudu. Rahandusministeeriumi poolt kõige sagedamini tunnustatud tööstusharud, mida tunnustasid rahandusministeerium, olid autokoolid, sõidukite diagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad, mida teostati haridusasutuste ja nende hallatavate asutuste territooriumil. Seadusandja väidab ka, et kõigi registreeritud üksuste teenuseid pakkuvate ettevõtjate käibe registreerimine ühekordse maksumuse põllumajandustootjate jaoks on oluline samm projekti läbipaistvuse ja konkurentsivõime suurendamiseks ning lisaks võimaldab nende õiguste tõhusamat ja populaarsemat rakendamist tarbijate kohtus. Vastavalt kõnealuse määruse neljandale punktile olid rehvide asendamise teenused, tehnilised küsimused ja ülevaatused ning maksunõustajad, juuksurid ja kosmeetikud kohustatud kassaaparaadi ja 2000. aasta jaanuari esimese päeva seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kiiresti paigaldama. Järgnevatel juhtudel on erieeskirjadega hõlmamata ettevõtjad aega, mis on kaks kuud alates kassaaparaadi paigaldamise kahekümne tuhande piiri ületamise kuupäevast.