Kassaaparaat ja arve

Alguses tasub mainida, milline on kassaaparaatide teenindamine: kassaaparaadi fiskalisatsioon, vajalikud tehnilised ülevaatused, kõik garantii ajal tehtud remonditööd ja pärast garantiiaega, samuti vajalik hooldus. Lisaks maksab sularahaautomaatide hooldustehnik hooldustööde sissekannete eest ja teatab kassaaparaadi fiskalisatsioonist USA-le.

Fiskaalkassid pakuvad oma kasutajatele lisateenuseid: koolitused kassa teeninduse valdkonnas ning ka abi tavapäraste kaubanduslike nimetuste ja PTU hindade programmeerimisel.

Kohustuslike tehniliste kontrollide käigus täidab hooldustehnik järgmisi tegevusi:- hindab kassaaparaadi pitserite seisukorda, nende vastavust teenistusasutuse ja teenistusdokumentide kannetele, \ t- kontrollib kassaaparaadi programmi, selle valikut, subtiitrite järgimist kassas ja teenindusdokumentatsioonis;- kontrollib kassaaparaadi toimimise õigsust, eriti maksudokumentide väljastamisel, \ t- hindab kassaaparaadi eluaseme, maksumälu, esimese juhatuse ja maksumooduli seisu ehitusmaterjalide heakskiitmisel, \ t- kontrollib tarbijate kuvamise õigsust,- ülevaatuse tulemus vastavalt teenusekunsti soovitustele.

Trivia:1. Vajalik tehniline kontroll tuleb läbi viia ja kui kassapidaja peatas oma töö või mingil põhjusel lõpetas kassaaparaadi liikumiste registreerimise, kuid ta ei registreerinud kassaaparaati.2. Tehnilise ülevaatuse hooajal käsitletakse kõigepealt nende kassade ehitustöid, mis vastutavad liikumiste registreerimise eest ja millised sobimatud tegevused võivad mõjutada maksude halba arvutamist. Seega ei otsi hooldustehnik ülevaatuse ajal kassasse sisenevaid vigu ega kontrolli, kas seadme teised elemendid, nt trükkimise eest vastutav mehhanism, toiteallikas, toimivad hästi. Loomulikult võib klient paluda hooldustehnikut kontrollida kassaaparaadi seisundit ja muuta kahjustatud esemeid, kuid teostatakse seetõttu väljaspool tehnilist kontrolli.