Plahvatusohu tsooni maaratlus

ATEXi direktiiv (Atmosphères Explosibles, millele viidatakse ka kui direktiivile 94/9 / EÜ, on Euroopa Liidu õigus, mis määratleb potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate toodete olulised nõuded. Metaani- ja söepöletuse oht on valdav enamus kivisöekaevandustes kasutatavatest masinatest ja tööriistadest ning ATEX-direktiivi kohaldatakse tööriistade ja kaitsesüsteemide suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks plahvatusohuga piirkondades. Jällegi erinesid ühes Euroopa Liidu riigis kehtivad julgeolekueeskirjad üksteisest, mis takistas märkimisväärselt kaupade vahetamise vabadust liikmesriikide vahel.Sellest tingimusest loodi ühtne ATEX-direktiiv, mis ühendas olemasolevad kujundused ja hõlbustas hõlpsasti artiklite liikumist Euroopa lepingus. Rooma lepingu artikli 100a sätete rakendamisel on ATEXi direktiivi kõige olulisem eesmärk tagada kaupade vaba liikumine, mis tagab kõrge plahvatuskaitse. Plahvatusohtlikes piirkondades avaldamiseks mõeldud andmeseadmete osas andis Euroopa Parlament ja avatud Euroopa Liit 23. märtsil 1994 välja ATEXi direktiivi 94/9 / EÜ, mis jäi 1. juulil 2003 kasutusele. Lisaks võeti 16. detsembril 1999 vastu direktiiv 1999/92 / EÜ ATEX137 (mida nimetatakse ka ATEXi kasutajaks, mis seerias viitab raamatu minimaalsetele ohutusnõuetele valdkondades, kus esineb plahvatusohtliku keskkonna oht. ATEXi direktiiv 94/9 / EÜ alustas tegevust 1. juulil 2003 ja asendas varasemad direktiivid 76/117 / EMÜ ja 79/196 / EMÜ.

CE-vastavusmärgis (fr Conformité Européennesertifitseerimisasutuse identifitseerimisnumberTäitmise sümbolplahvatusrühmaseadme kategooriaplahvatuskaitse tüüplõhkeaine alarühmtemperatuuriklass

Soovitame Atexi koolitust